ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ
EВН БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ

Изпълнението стартира м. Март 2020г.

ЕНЕРГАН-95 ООД Е ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ КЪМ ФИРМА ПОУЪР ИНЖЕНЕРИНГ СТАРА ЗАГОРА

ПО ТОЗИ ПРОЕКТ СЕ ДОСТАВЯ СПИРАТЕЛНА И РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА В ПЕРИОДА 03-08.2020г КАТО: бътерфлай клапи, Спирателни вентили, шибърни кранове, сферични кранове, обратни вентили, баланс вентили, регулиращи вентили с пряко действие и с ел. задвижка, Дихателни вентили, отсекателни вентили за газ.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ

ЕНЕРГАН-95 ООД ДОСТАВЯ СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА:

  • БЪТЕРФЛАЙ КЛАПИ,
  • ШИБЪРНИ КРАНОВЕ,
  • НОЖОВИ ШИБРИ,
  • МАГНЕТ ВЕНТИЛИ

Доставките се реализират в периода: Юни-Август 2020г.

ПРОЕКТ ЗА БРОУ 140/15 за ГР. БУРГАС
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД

ПРОЕКТ ЗА БРОУ 140/15 за ГР. БУРГАС

Изпълнението стартира м. Септември 2021г.

ФИРМА ЕНЕРГАН-95 ООД ДОСТАВЯ

  • АРМАТУРАТА
  • РЕДУКЦИОННО ОХЛАДИТЕЛНА УРЕДБА И СПОМАГАТЕЛНАТА АРМАТУРА КЪМ НЕЯ
  • ШИБЪРНИ КРАНОВЕ И СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ 

Доставката на арматурата се реализира в периода 03-08.2023г.

ДОСТАВКА НА АРМАТУРА ЗА системата за очистване на димни газове
ТЕЦ МАРИЦА-3, гр. Димитровград

ДОСТАВКА НА АРМАТУРА ЗА системата за очистване на димни газове

Фирма Енерган-95 ООД е доставчик на арматура:

  • Бътерфлай клапи и ножови шибри

Доставките са реализирани в периода: Септември-Декември 2022г.

ДОСТАВКА НА ДАМПЕРИ за изходящи газове  и дискови клапи
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД, ГР. ПИРДОП

ДОСТАВКА НА ДАМПЕРИ за изходящи газове  и дискови клапи

Енерган-95 ООД организира доставка на дамперите, производство на фирма Swedenborg, Швеция. 

Доставят се 2 бр. дискови дампери 1800х1600 мм и гилотинови дампери размери Ду2000- 2 бр и Ду2400- 2 бр

Доставките се реализират в периода: Септември, 2022- Август 2023г.