Затворена Охладителна Кула

Охладителните кули със затворен кръг се избират за множество търговски и промишлени приложения за охлаждане на процеси.

 • Някои примери включват:
 • Водни термопомпи
 • Охлаждана на специални течности.
 • Самостоятелни охладителни агрегати
 • Охлаждане на кожуха на компресора Междинно охлаждане, Допълнително охлаждане.
 • Чилъри
 • Охлаждане на кожуха на машини
 • Приложения за безплатно охлаждане
 • Индукционни пещи
 • Центрове за данни
 • Консолидиране на множество товари в една охладителна дюза
 • Хибридно изпарително/сухо (със въздух) охлаждане

Предимството на охладителната кула със затворен кръг

 • Охлаждащите системи със затворен кръг осигуряват много предимства при работа и поддръжка на потребителя, като поддържат технологичния флуид в чист, затворен цикъл.
 • Предпазва технологичните течности от замърсяване
 • Увеличават максимално ефективността на системата чрез намаляване на тенденциите за замърсяване и накипообразуване
 • Намаляват енергийните разходи на системата
 • Намаляват разходите за поддръжка на системата

Предимството на охлаждането в затворена верига

 • В сравнение с комбинацията  Охладителна кула+Топлообменик
  процеса е по-близко до стойността на  мокрия термометър и намалено замърсяване, които две предимства подобряват ефективността на процеса
 • В сравнение със системите с въздушно охлаждане при затворените охладителни кули  температуртите на процеса са с  10—20t оЦ по-ниски, заемат по-малко необходимо пространство и имат по-ниска консумация на енергия.
 • В сравнние с отворени охладителни кули Охлаждането със затворен контур значително намалява замърсяването на процеса. Осигурява постоянна производи-телност във времето.
 • В сравнение със системите за еднократна употреба на охлаждащ флуид: Намалява въздействието върху околната среда, спестявайки до 95% от охлаждащата вода.
 • Намалени инсталирани разходи и изисквания за пространство Ефективно съчетава функцията на охладителна кула и топлообменник в едно оборудване. Намалява необходимите тръбопроводи и сложността на системата

Противопоточна охладителна кула със затворен кръг:

Засмукването на свеж въздух е от долния вход за въздух. Въздушния поток се преврща в наситен горещ въздух, смесен с впръскваната вода, докато текат в обратна посока. Процесният флуид, който трябва да се охлади, циркулира в змиевидна охлаждаща серпентина, която непрекъснато се навлажнява отвън от системата за впръскване на вода. Топлината се предава през стената на серпентината, като превръща в  наситена пара капките вода, когато се срещне със сместа от впръскана вода и въздух.  Топлината се извежда чрез вентилатори. Впръсканата вода, която не се е изпарила се събира във воден басейн за повторно впръскане (през специално проектиран елиминатор на дрейфа). Тъй като няма пълнеж вътре, охладителната кула има много пространство за увеличаване на зоната за отвеждане на топлината на серпентината. Структурата на охладителната кула е по-компактна и изисква по-малко място. Особено подходяща е за охлаждане на течности с висока температура.

Предимства:

 1. Без проектиран пълнеж, по-компактна структура, по-нисък профил, необходима е по-малко площ за инсталиране и лесен за транспортиране и инсталиране.
 2. Подходящ за тежка среда, тъй като структурата му е много по-близка, което може да предотврати пясък и прах. Така че широко се използва за цех за леене, минна фабрика и т.н.
 3. Подходящ за течност с висока температура, тъй като няма PVC пълнеж.
 4. Устойчивост на замръзване, тъй като няма PVC пълнеж, който да забавя скоростта на пръскащия воден поток.
Свържете се с нас

Контакти

АДРЕС: гр.София, ул. Съединение №4

СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН: 02/ 871 7471

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН: 0897 971 443

ИМЕЙЛ: office@energan95.com