Кожухо-Тръбни Топлообмници

В тръбните топлообменници повърхността за топлопредаване се състои от тръби.

Това е най-широко използваният топлообменник в промишлени съоръжения като петролни рафинерии, нефтопреработващи предприятия,  електроцентрали, предприятия от хранително-вкусовата промишленост, фармацевтични производства, кожухарски и текстилни предприятия, климатизация, кораби и морски сектори.

Схемата на работа на кожухотръбните топлообменници е: първия флуид преминава през тръбите. втория флуид преминава извън тръбите, но вътре в кожуха (обвивката) в противоток на първия флуид. като втория флуид може да се движи успоредно или напряко на първия флуид. Така, топлината се прехвърля по тръбните повърхности от единия към другия флуид.

Най-общо материалите, от които се правят кожухо-тръбните топлообменници са: мед, мед-никел, стомани: неръждаема , въглеродна, легирана.

Свържете се с нас

Контакти

АДРЕС: гр.София, ул. Съединение №4

СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН: 02/ 871 7471

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН: 0897 971 443

ИМЕЙЛ: office@energan95.com