ПЛАСТИНЧАТ ТОПЛООБМЕННИК

ПЛАСТИНЧАТ ТОПЛООБМЕННИК

Пластинчатите топлообменници (PHE) са едни от най-често използваните устройства за пренос на топлина в индустриални приложения. Пластинчатите топлообменници се използват в много различни сектори като химически процеси, преработка на храни, фармацевтично производство, нефтохимикали и производство на енергия.

Пластинчатите топлообменници са проектирани според вида на флуида, входните и изходните температури, дебита и допустимите максимални стойности на пад на налягането. В резултат на проектирането се произвежда продукт с определена повърхност, диаметър на връзката и размери. Коефициентът на топлопреминаване се определя за проектирания продукт въз основа на всички проектни условия. Единицата за този коефициент на топлопреминаване е W / m².°C, което представлява количеството топлина, предадено на 1°C температурна разлика върху 1 m² повърхност.

Съставни части

Съставни части

Пластинчатите топлообменници се състоят от уплътнения на корпуса и системи за окачване. Плaстините са изработени от материали като AISI 316, AISI 304, титан, 904L и SMO. Уплътненията са изработени от материали като NBR, EPDM, VITON, TEFLON и HYNBR.

Друга важна част от пластинчатите топлообменници, също толкова важна, колкото пластините и уплътненията, е корпусната система. Системата на тялото се състои от предна притискаща плоча, задна притискаща плоча, горна окачваща щанга, долна щанга за подравняване, опорно стъпало и комплекти шифтове. Материалите за плочите се избират според нуждите на проекта, като St-37, St-52 P355GH, P265 GH и AISI 304 неръждаема стомана.

В пластинчатите топлообменници, които работят на места, където външната корозия е висока, горният окачващ прът, долният окачващ прът, крачетата и комплектите шпилки са покрити с горещо поцинковано покритие, за да се осигури повърхностна защита с цинк-съдържащ грунд.

Запоени пластинчати топлообменници

Запоени пластинчати топлообменници

В топлообменниците със запоени пластини тънки медни пластини се поставят между всяка междина на пластините. Тези медни пластини се разтопяват при високи температури във вакуумни пещи и се поставят по дължината на заваръчните канали между пластините на топлообменника. Това осигурява посока на потока на флуида вътре в топлообменника и осигурява херметичност.

Запоените топлообменници се използват и в приложения, където здравината на уплътнението е ограничена. Запоените пластинчати топлообменници се използват широко като кондензатори и изпарители в охладителни агрегати, за охлаждане на масло в хидравлични машини, за пастьоризация в хранително-вкусовата промишленост и за производство на гореща вода при подгряване с пара.

Пластинчат Топлообменник с двойна стена

Пластинчат Топлообменник с двойна стена

В топлообменниците със запоени пластини тънки медни пластини се поставят между всяка междина на пластините. Тези медни пластини се разтопяват при високи температури във вакуумни пещи и се поставят по дължината на заваръчните канали между пластините на топлообменника. Това осигурява посока на потока на флуида вътре в топлообменника и осигурява херметичност.

Запоените топлообменници се използват и в приложения, където здравината на уплътнението е ограничена. Запоените пластинчати топлообменници се използват широко като кондензатори и изпарители в охладителни агрегати, за охлаждане на масло в хидравлични машини, за пастьоризация в хранително-вкусовата промишленост и за производство на гореща вода при подгряване с пара.

Полузаварен пластинчат топлообменник

Полузаварен пластинчат топлообменник

Полузаварените пластинчати топлообменници се предпочитат за приложения, при които две течности изискват различни видове уплътнения. За всеки флуид са необходими различни уплътнения за приложения с пара, масло, амоняк (като газ) и вода. Уплътнения от Viton се използват за подгряване на вода с пара с високо налягане. Тефлоновите уплътнения се използват за охлаждане и нагряване на химически течности, където конвенционалната здравина на уплътнението не е подходяща. В такива индустриални приложения уплътненията от витон и тефлон се използват само ако е задължително, така че евтините уплътнения могат да се използват при възможност. По този начин първоначалните инвестиционни разходи за използването на полузаварени топлообменници за индустриални приложения се намаляват до разумно ниво.

Полузаварените топлообменници се използват като изпарител, кондензатор и паропрегревател в хладилната индустрия. По-специално в съоръжения за съхранение на храни, където има нужда от охлаждане с голям капацитет, полузаварените топлообменници заемат по-малко място от кожухотръбните топлообменници и осигуряват близко доближаване до температурата с високата си способност за пренос на топлина.

По-специално, в охладителната промишленост възстановяването на енергията се постига чрез прилагане на пароохладители. Охлаждащият газ от компресора е във фаза на прегряване, като първо навлиза в кондензиращата наситена фаза и след това кондензира.

При приложения на прегряване, полузавареният топлообменник осигурява възстановяване на топлината по време на преход от прегряване към насищане.

Пластинчат топлообменник със свободен поток

Пластинчат топлообменник със свободен поток

Пластинчатите топлообменници със свободен поток са пластинчати топлообменници с уплътнение, които имат структура пластина-канал, специално проектирани да осигурят пренос на топлина за течност с висок вискозитет, която съдържа неразтворени твърди вещества. пластинчатите топлообменници със свободен поток се характеризират с широка гама от продукти с диаметър от DN 25 до DN400.

Основната разлика между широкообхватните пластинчати топлообменници от традиционните пластинчати топлообменници с рибена кост е, че топлообменникът увеличава устойчивостта срещу замърсяване, като гарантира, че течността се движи през перпендикулярен канал от фиксирана междина, докато се извършва пренос на топлина .

Тези топлообменници гарантират непрекъснатата работа на системата по време на производството поради дългия времеви период за пълно затлачване на каналите. Например такъв процес е при производството на захар.

Свържете се с нас

Контакти

АДРЕС: гр.София, ул. Съединение №4

СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН: 02/ 871 7471

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН: 0897 971 443

ИМЕЙЛ: office@energan95.com