Регулиращи вентили

Регулиращи вентили:

  • Едноседлови
  • Кафезен тип
  • Пластинков тип

Задвижване: ръчно, с пневмозадвижка , с ел. задвижка

Материал на тялото: сив чугун GG-25, , Въглеродна стомана, неръждаема стомана.

Присъединяване: на резба, тип Вафер (за монтаж между фланци), на фланци , на заварка

Присъединителни размери Ду15-Ду500, Ру10-Ру320

Флуид: Вода, Химични вещества, пара, газове, петролни продукти