Редуцир вентили с пряко действие

Редуцир вентил за питейна вода

 

Редуцир вентил за Противопожарни системи
Редуцир вентил с пилотно управление
Редуцир вентил за ниско налягане на изхода