Арматури за чисти среди

Типове спирателна арматура:

  • Сферични кранове
  • Бътерфлай клапи
  • Спирателни вентили
  • Диафрагмени вентили

Отсекателни вентили с пневмозадвижване

Обратни вентили, баланс вентили, вентили за взимане на проба

Контролни вентили с пневмо или ел. задвижване, Редуцир вентили с пряко действие

Кондензни гърнета, филтри, помпи

Тъбни фитинги:

  • Колена
  • Тройници
  • Редуктори
  • Четворник
  • Капи
  • Клампи

Тръби

Присъединяване: на заварка, на клампи

Материал на тялото: 316L